MAGYAR RENDŐRMÚZEUM BARÁTI KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET HONLAPJA

„Jelenünk és a jövőnk a múltra épül!”

Székhely: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25

Egyesületünk számlaszáma: K&H Bank Nyrt.

10402111 – 50485351 – 51541003

Adószám: 18578135-1-10

TÁMOGATÓNK:

 

Ugrás a honlapjukra!

 

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre 2022. évi munkájáról beszámoló

2022-ben a vándorkiállításaink anyaga, amely a polgárőrség és a hadtörténet anyagával van kiegészítve - és a kisebbik kiállítás,- amely a rendvédelem és az IPA Heves Megyei Szervezet anyagával és egy komplett csendőr őrszobával van kiegészítve a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban van továbbra is elhelyezve. Mivel itt valóban a fiatalok tanulásához, hazafias neveléséhez ad segítséget a rendvédelem és hadtörténelem című kiállításunk a fentiekben egyesületünk jó döntést hozott.

 

Mindezeken felül állandó kiállításunk van Vámosatyán,. Ezen látványtár keretében néprajzi kiállításon túl hadtörténeti kiállítás, vám és pénzügyőrség, határőrség, magyar rendvédelem és vár történet is helyet kapott. Témái: II. Rákóczi Ferenc emlékhely, kerámia történet (3 helyiség), ökomenikus egyháztörténet (2 helyiség), lámpa múzeum, XVII. sz. konyha. Rózsaszentmártonban oktatás történeti kiállítást hoztunk létre, valamint a bányászati kiállításhoz is jelentős anyaggal járultunk hozzá.

 

A kiállításokon túl az egyesületi élet is sokrétű.

 

Április 22.-én tartottuk az évértékelő közgyűlésünket. Az összehívott közgyűlésre minden tagunk kapott meghívást. Ekkor számolt be az elnökség az előző évi eredményről. Elfogadásra előterjesztettük az Egyesület mérlegét, eredmény-kimutatását és a közhasznúsági jelentést. Beszámoltunk az előző évi tevékenységünkről, valamint a tárgyév eseményeit, terveinket is megbeszéltük.

 

Szeptember 2.-án volt az Erdőtelki Pintér tanyán önálló rendezvényünk a tizenötödik ízben megrendezésre kerülő lecsófőző verseny, mely a magyar gasztronómiát kívánja népszerűsíteni. Délután elkezdődött a csapatok (10 csapat) által elkészíteni kívánt különféle lecsók elkészítése. A lecsó sütése közben a csapatok egymás étkeit kóstolgatják, beszélgetnek, koccintgatnak és tapasztalatot cserélnek. A remek művek elkészültét a zsűri értékeli és díjakat oszt ki. A jó hangulatú délutánt zenés, táncos mulatsággal zártuk. Első helyezett Az IPA Jászszentandrás csapata lett, nagy örömömre, igen nagy számú /40 fő/ volt kolléga is megtisztelte az eseményt.

 

 

 

Segítséget nyújtottunk az IPA Heves Megyei Szervezetének a szeptember 10-én megrendezésre került XXV. Kerékpáros Tisza-tó teljesítménytúra (Tiszanána) (72 km) megrendezéséhez. Kategóriámban  – szenior –   a 20 km.- es versenyben 2 helyezett lettem.

 

2022 november 11.-én 11 órakor  mi is csatlakoztunk azokhoz a szervezetekhez akik egy szál gyertya meggyújtásával emlékeztek meg a Nagy Háború befejezését lehetővé tevő  compiegne-i fegyverszüneti egyezmény aláírásáról.

  A hevesi hősökre is emlékezve az I világ háborús emlékműnél Timár Ferenc nör..altábornaggyal megemlékeztünk majd koszorúztunk.

 

 

Az Egyesület által alapított 1848-as hevesi temetőben lévő emlékhelyen és sírkertben az Egyesület tagjai ebben az évben is lerótták kegyeletüket, és a kegyeleti hely gondozásában is részt vettünk 

 

 

 

 

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre 2019. évi munkájáról beszámoló

 

 

2019-ben a vándorkiállításaink anyagát, amely a polgárőrség és a hadtörténet anyagával van kiegészítve - és a kisebbik kiállítás,- amely a rendvédelem és az IPA Heves Megyei Szervezet anyagával és egy komplett csendőr őrszobával van kiegészítve a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban helyeztük el. Mivel itt valóban a fiatalok tanulásához, hazafias neveléséhez ad segítséget a rendvédelem és hadtörténelem című kiállításunk a fentiekben egyesületünk jó döntést hozott.

 

Mindezeken felül állandó kiállításunk van Vámosatyán,. Ezen látványtár keretében néprajzi kiállításon túl hadtörténeti kiállítás, vám és pénzügyőrség, határőrség, magyar rendvédelem és vár történet is helyet kapott. Témái: II. Rákóczi Ferenc emlékhely, kerámia történet (3 helyiség), ökomenikus egyháztörténet (2 helyiség), lámpa múzeum, XVII. sz. konyha. Rózsaszentmártonban oktatás történeti kiállítást hoztunk létre, valamint a bányászati kiállításhoz is jelentős anyaggal járultunk hozzá.

 

Minden kiállítás alkalmával sor került a rendvédelmi szervek történetének szóbeli bemutatására, illetve az Egyesület bemutatására is.

Az Egyesület jövőképe, szervezeti kultúrája, célja

 

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre a jövőben fontos feladatának tartja, hogy a teljes nemzetközi közönségnek olyan információkat közöljön, mely a magyar rendvédelem kultúrájáról szól. Szeretnénk ezt a megfelelő eszközökkel kifejezni: tárgyi, szóbeli és írásbeli megjelenés. Ezek megvalósítása kiállítások szervezésével, előadások tartásával és kiadvány megjelentetésével történik. Fontosnak tartjuk, hogy a kiegyensúlyozott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezzünk a későbbiek során, hogy Egyesületünk zavartalanul tudjon működni.

Missziónknak tekintjük, hogy a rendvédelem írásos és tárgyi emlékeinek feldolgozásával és bemutatásával hozzájáruljunk a magyar és egyetemes történelem gyarapításához. Az Egyesületnek az említett célok elsősorban a Magyar Rendvédelmi Kultúrát érinti, de a kutatásunk tárgya a nemzetközi rendvédelem története is. A vándorkiállításaink célközönsége elsősorban a magyar fiatalok, de szeretnénk bemutatkozni több magyar nyelvterületű szomszédos országban is. A kiállításokon túl előadásokat is tart Egyesületünk, mely a bemutatott tárgyakon túl történelmi ismereteket nyújt az érdeklődőknek.

Egyesületünk tagjai azok a személyek, akik a megfogalmazott célokkal, misszióval egyetértenek, és abban közreműködnek. A legújabb tudományos kutatásokat figyelembe véve állítjuk össze a bemutatandó kiállítási anyagunkat és építjük fel az azzal párhuzamosan működő anyagunkat. Igyekszünk a környezet által megkívánt mértékben bemutatni a helyi értékeket is. Együttműködünk mindazokkal a bel- és külföldi személyekkel és szervezetekkel, melyek az Egyesület kutatási eredményeire igényt tartanak, illetve az Egyesület szakterületének műveléséhez hozzájárulhatnak. A bemutatott anyag hitelességét az állandó kapcsolatunk biztosítja, amely a tudományos és szakmai terület kiválóságai. A rendvédelem történetének alakulásával mindenkor lépést tartunk, bár elsősorban a múlt feltárása a célunk, de a mindenkori jelent is bemutatjuk. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése Egyesületünk egyik fő területe, hisz a közrend, közbiztonság állapota minden országban kulcskérdés. A kulturális értékek bemutatásával felhívjuk a figyelmet mindazokra, akik a közrend, közbiztonság helyzetén javítani, fejleszteni akarnak. Ezért fontos célnak tartjuk, hogy a külföldi és magyar állampolgároknak egyaránt be tudjuk mutatni, meg tudjuk ismertetni a magyar rendvédelem történetét és annak nemzetközi vetületét, helyét. A rendvédelmen túl a honvédelmet, a nemzetközi International Police Association magyar szervezetét és a polgárőrséget is népszerűsítjük mindenhol és mindenkinek.

 

A kiállításokon túl az egyesületi élet is sokrétű.

 

2019. március 29-én tartottuk az évértékelő közgyűlésünket. Az összehívott közgyűlésre minden tagunk kapott meghívást. Ekkor számolt be az elnökség az előző évi eredményről. Elfogadásra előterjesztettük az Egyesület mérlegét, eredmény-kimutatását és a közhasznúsági jelentést. Beszámoltunk az előző évi tevékenységünkről, valamint a tárgyév eseményeit, terveinket is megbeszéltük. A 3360 Heves Hunyadi út 19.21 szám alatti/ eddigi székhelyünk/ a Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány tulajdonában lévő iroda rossz állapota miatt került sor a székhelyváltoztatásra.

Az egyesületünk titkára Hájas László lemondása miatt Tóth Csaba lett az új titkár.

Köntös László tagtársunk nagysikerű könyvbemutatót tartott a: Sötét út a forradalomhoz c. kötetéről.

 

Segítséget nyújtottunk az IPA Heves Megyei Szervezetének a augusztus 03-án megrendezésre került Kerékpáros Tisza-tó teljesítménytúra (Tiszanána) (72 km) megrendezésében.

 

Július 26-án volt az Erdőtelki Pintér tanyán önálló rendezvényünk a tizenkettedik ízben megrendezésre kerülő lecsófőző verseny, mely a magyar gasztronómiát kívánja népszerűsíteni. Délután elkezdődött a csapatok (5 csapat) által elkészíteni kívánt különféle lecsók elkészítése. A lecsó sütése közben a csapatok egymás étkeit kóstolgatják, beszélgetnek, koccintgatnak és tapasztalatot cserélnek. A remek művek elkészültét a zsűri értékeli és díjakat oszt ki. A jó hangulatú délutánt zenés, táncos mulatsággal zártuk.

 

 

Az IPA Heves Megyei Szervezetével közösen 2019. július 9 - 16 ig. tartó kirándulást szerveztünk Albániába.

A csodálatos tájak, élmények befogadásán túl az albán rendőrség munkájába is bepillanthattunk.

 

Szintén a Heves megyei IPA Szervezettel és a Rendészeti Szervek Kiképző Szövetségével közösen október 5.én megszerveztük Erdőtelek, Pintér Tanyán a XXIX. Rendőr Bált.

 

 

Az Egyesület által alapított 1848-as hevesi temetőben lévő emlékhelyen és sírkertben az Egyesület tagjai ebben az évben is lerótták kegyeletüket, és a kegyeleti hely gondozásában is részt vettünk.

  

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre 2015. évi munkájáról beszámoló

 

2015-ben is a korábbi évekhez hasonlóan a Rendőrmúzeum szervezésében a rendvédelmi kiállítások különböző helyeken jelenítették meg a rendvédelem történetét. A nagyobb kiállítás, amely a rendvédelem történetén kívül áttekintést ad a hadtörténet alakulásáról valamint a polgárőrségről. A kisebbik kiállítás a rendvédelem történetén kívül, IPA relikviákkal és egy komplett csendőr őrszoba berendezéssel egészült ki.

 

Ebben az évben is a korábbi évekhez hasonlóan az Egyesület szervezésében a rendvédelmi kiállítások különböző helyeken jelenítették meg a rendvédelem történetét.

 

A kisebbik kiállításunk: 2014 október 25 - 2015 augusztus 15.-e között Tiszacsegén,

                                       2015 augusztus 20 - 2015 szeptember 20 között Mátraterenyén,

                                       2015 október 1- től Recsken,

A nagyobbik kiállításunk:  2014 szeptember 23- 2015 december14 között Berettyóújfalun, volt látható.

                                        Jelenleg e kiállításunk Zalaegerszegen a Zala megyei Rendőr főkapitányságon   van és de még a megnyitóról folyamatban van az egyeztetés.

Bővebben...

Vándorkiállítások aktuális helyszinei:

Kisebb -  2019.02.17- től Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskola

Nagyobb – Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskolában

Tarnaméra Rendőrmúzeum

Elérhetőség

 

Cím: 3284 Tarnaméra, Árpád út 12.
Telefon: 06-36/479-514; (április 1. és október 31. között elérhető)
November 1. és március 31. között a Tarnamérai Állandó Kiállítás részlegesen zárva tart, ezért a kiállítás megtekintése ebben az időszakban kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehetséges. A részleges zárva tartás időszakában a Tarnamérai Állandó Kiállítás megtekintéséhez a budapesti Rendőrmúzeum 06-1/477-2183 telefonszámán szükséges bejelentkezni.

Részleges zárva tartás: november 1. és március 31. között a kiállítás megtekintése kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehetséges az alábbi időpontokban:

Kedd: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00

Tárlatvezető: Pocsai Lászlóné +36 36 479 514

 

Megközelítés: A Rendőrmúzeum Tarnamérai Állandó Kiállítása Budapesttől kb. 100 km-re található. Budapesttől autóval az M3-as autópályáról a 89-es lehajtónál célszerű lekanyarodni az állandó kiállítás megtekintése céljából.

 

Tervezett rendezvényeink 2024. év

 

IPA Magyar Szekció Heves megyei Tagszervezete

és a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület

 2024 évi Tervezett rendezvényei

 

Március 15.-én megemlékezés és koszorúzás.

Heves Pusztacsász temetőn belül a gyöngyösi Petheő család sír csoportjában két 1848-as honvédtiszt síremléke található. Gyöngyösi Petheő  János síremléke eredeti helyén áll, egyszerű vörös mészkő kőtábla. E sír csoportban találjuk Dömötöri Németh Albert nemzetőr őrnagy síremlékét, mely eredetileg a kastélyhoz közeli családi kripta mellett állt, majd a Hevesi Helytörténeti Gyűjteménybe került. 2005-ben, az emlékhely létesítése kapcsán került mai helyére.

A Gyöngyösi Petheő - család sír csoportja mellett áll a nemzetőrök tiszteletére 2005-ben emelt emlékmű. A tekintélyes obeliszk 276 nevet őriz. A temetőn belüli emlékhelyet 2005-ben a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre és a Honvéd és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége – HTBK OKSZ - segítségével  létesítette.

 

     Tisztújító közgyűléseket tartunk Március 14.-én 13. és 14  illetve - ha kevés lesz a létszám –március 22.-én szintén 13 és 14 órai kezdettel a Hevesi Rendőrkapitányságon.

       Május 4- én kirándulást szervezünk Kaposmérőre a Kassai Völgybe.

 

             Május 10.-én kispályás foci tornát szervezünk.

 

             Szeptember 6.-án 15 órai kezdettel tartjuk meg a XVII. Rendvédelmi Napot benne a Lecsófőző Versennyel, az Erdőtelek Pintér Tanyán.

 

Ebben az évben is támogatjuk az IPA MSZ Heves Megyei Szervezete által 2023. szeptember 14-én , Tiszanánán megrendezésre kerülő XXVIII. kerékpár teljesítménytúrát.

 

November 11.-én 11 órai kezdettel, az első világháborút befejező tűzszünet aláírására emlékezve, megemlékezést és koszorúzást tartunk a Heves első világháborús emlékhelynél

 

Október 12.-én  a IPA MSZ Heves Megyei Szervezettel és a HTBK OKSZ- el közösen bált szervezünk./XXXII./az Erdőtelek ,Pintér Tanyán.

 

Tervezés alatt áll:  pisztolylövő verseny , családi nap és színház látogatások.

Heves 2023 november,16.

 

 

                       Dr.Francsics Ottó Róbert

IPA Magyar Szekció Heves megyei Tagszervezete és a

Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület

                                   Elnöke

 

Elérhetőségeink:

Levélcím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25.

Dr. Francsics Ottó elnök mobil:+36 20 9390291 E-MAIL:

fran.otto@t-online.hu

franotto@t-online.hu