MAGYAR RENDŐRMÚZEUM BARÁTI KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET HONLAPJA

„Jelenünk és a jövőnk a múltra épül!”

Székhely: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25

Egyesületünk számlaszáma: K&H Bank Nyrt.

10402111 – 50485351 – 51541003

Adószám: 18578135-1-10

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre 2019. évi munkájáról beszámoló

 

 

2019-ben a vándorkiállításaink anyagát, amely a polgárőrség és a hadtörténet anyagával van kiegészítve - és a kisebbik kiállítás,- amely a rendvédelem és az IPA Heves Megyei Szervezet anyagával és egy komplett csendőr őrszobával van kiegészítve a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban helyeztük el. Mivel itt valóban a fiatalok tanulásához, hazafias neveléséhez ad segítséget a rendvédelem és hadtörténelem című kiállításunk a fentiekben egyesületünk jó döntést hozott.

 

Mindezeken felül állandó kiállításunk van Vámosatyán,. Ezen látványtár keretében néprajzi kiállításon túl hadtörténeti kiállítás, vám és pénzügyőrség, határőrség, magyar rendvédelem és vár történet is helyet kapott. Témái: II. Rákóczi Ferenc emlékhely, kerámia történet (3 helyiség), ökomenikus egyháztörténet (2 helyiség), lámpa múzeum, XVII. sz. konyha. Rózsaszentmártonban oktatás történeti kiállítást hoztunk létre, valamint a bányászati kiállításhoz is jelentős anyaggal járultunk hozzá.

 

Minden kiállítás alkalmával sor került a rendvédelmi szervek történetének szóbeli bemutatására, illetve az Egyesület bemutatására is.

Az Egyesület jövőképe, szervezeti kultúrája, célja

 

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre a jövőben fontos feladatának tartja, hogy a teljes nemzetközi közönségnek olyan információkat közöljön, mely a magyar rendvédelem kultúrájáról szól. Szeretnénk ezt a megfelelő eszközökkel kifejezni: tárgyi, szóbeli és írásbeli megjelenés. Ezek megvalósítása kiállítások szervezésével, előadások tartásával és kiadvány megjelentetésével történik. Fontosnak tartjuk, hogy a kiegyensúlyozott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezzünk a későbbiek során, hogy Egyesületünk zavartalanul tudjon működni.

Missziónknak tekintjük, hogy a rendvédelem írásos és tárgyi emlékeinek feldolgozásával és bemutatásával hozzájáruljunk a magyar és egyetemes történelem gyarapításához. Az Egyesületnek az említett célok elsősorban a Magyar Rendvédelmi Kultúrát érinti, de a kutatásunk tárgya a nemzetközi rendvédelem története is. A vándorkiállításaink célközönsége elsősorban a magyar fiatalok, de szeretnénk bemutatkozni több magyar nyelvterületű szomszédos országban is. A kiállításokon túl előadásokat is tart Egyesületünk, mely a bemutatott tárgyakon túl történelmi ismereteket nyújt az érdeklődőknek.

Egyesületünk tagjai azok a személyek, akik a megfogalmazott célokkal, misszióval egyetértenek, és abban közreműködnek. A legújabb tudományos kutatásokat figyelembe véve állítjuk össze a bemutatandó kiállítási anyagunkat és építjük fel az azzal párhuzamosan működő anyagunkat. Igyekszünk a környezet által megkívánt mértékben bemutatni a helyi értékeket is. Együttműködünk mindazokkal a bel- és külföldi személyekkel és szervezetekkel, melyek az Egyesület kutatási eredményeire igényt tartanak, illetve az Egyesület szakterületének műveléséhez hozzájárulhatnak. A bemutatott anyag hitelességét az állandó kapcsolatunk biztosítja, amely a tudományos és szakmai terület kiválóságai. A rendvédelem történetének alakulásával mindenkor lépést tartunk, bár elsősorban a múlt feltárása a célunk, de a mindenkori jelent is bemutatjuk. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése Egyesületünk egyik fő területe, hisz a közrend, közbiztonság állapota minden országban kulcskérdés. A kulturális értékek bemutatásával felhívjuk a figyelmet mindazokra, akik a közrend, közbiztonság helyzetén javítani, fejleszteni akarnak. Ezért fontos célnak tartjuk, hogy a külföldi és magyar állampolgároknak egyaránt be tudjuk mutatni, meg tudjuk ismertetni a magyar rendvédelem történetét és annak nemzetközi vetületét, helyét. A rendvédelmen túl a honvédelmet, a nemzetközi International Police Association magyar szervezetét és a polgárőrséget is népszerűsítjük mindenhol és mindenkinek.

 

A kiállításokon túl az egyesületi élet is sokrétű.

 

2019. március 29-én tartottuk az évértékelő közgyűlésünket. Az összehívott közgyűlésre minden tagunk kapott meghívást. Ekkor számolt be az elnökség az előző évi eredményről. Elfogadásra előterjesztettük az Egyesület mérlegét, eredmény-kimutatását és a közhasznúsági jelentést. Beszámoltunk az előző évi tevékenységünkről, valamint a tárgyév eseményeit, terveinket is megbeszéltük. A 3360 Heves Hunyadi út 19.21 szám alatti/ eddigi székhelyünk/ a Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány tulajdonában lévő iroda rossz állapota miatt került sor a székhelyváltoztatásra.

Az egyesületünk titkára Hájas László lemondása miatt Tóth Csaba lett az új titkár.

Köntös László tagtársunk nagysikerű könyvbemutatót tartott a: Sötét út a forradalomhoz c. kötetéről.

 

Segítséget nyújtottunk az IPA Heves Megyei Szervezetének a augusztus 03-án megrendezésre került Kerékpáros Tisza-tó teljesítménytúra (Tiszanána) (72 km) megrendezésében.

 

Július 26-án volt az Erdőtelki Pintér tanyán önálló rendezvényünk a tizenkettedik ízben megrendezésre kerülő lecsófőző verseny, mely a magyar gasztronómiát kívánja népszerűsíteni. Délután elkezdődött a csapatok (5 csapat) által elkészíteni kívánt különféle lecsók elkészítése. A lecsó sütése közben a csapatok egymás étkeit kóstolgatják, beszélgetnek, koccintgatnak és tapasztalatot cserélnek. A remek művek elkészültét a zsűri értékeli és díjakat oszt ki. A jó hangulatú délutánt zenés, táncos mulatsággal zártuk.

 

 

Az IPA Heves Megyei Szervezetével közösen 2019. július 9 - 16 ig. tartó kirándulást szerveztünk Albániába.

A csodálatos tájak, élmények befogadásán túl az albán rendőrség munkájába is bepillanthattunk.

 

Szintén a Heves megyei IPA Szervezettel és a Rendészeti Szervek Kiképző Szövetségével közösen október 5.én megszerveztük Erdőtelek, Pintér Tanyán a XXIX. Rendőr Bált.

 

 

Az Egyesület által alapított 1848-as hevesi temetőben lévő emlékhelyen és sírkertben az Egyesület tagjai ebben az évben is lerótták kegyeletüket, és a kegyeleti hely gondozásában is részt vettünk.

  

Vándorkiállítások aktuális helyszinei:

Kisebb -  2019.02.17- től Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskola

Nagyobb – Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskolában

Tarnaméra Rendőrmúzeum

Elérhetőség

 

Cím: 3284 Tarnaméra, Árpád út 12.
Telefon: 06-36/479-514; (április 1. és október 31. között elérhető)
November 1. és március 31. között a Tarnamérai Állandó Kiállítás részlegesen zárva tart, ezért a kiállítás megtekintése ebben az időszakban kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehetséges. A részleges zárva tartás időszakában a Tarnamérai Állandó Kiállítás megtekintéséhez a budapesti Rendőrmúzeum 06-1/477-2183 telefonszámán szükséges bejelentkezni.

Részleges zárva tartás: november 1. és március 31. között a kiállítás megtekintése kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehetséges az alábbi időpontokban:

Kedd: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00

Tárlatvezető: Pocsai Lászlóné +36 36 479 514

 

Megközelítés: A Rendőrmúzeum Tarnamérai Állandó Kiállítása Budapesttől kb. 100 km-re található. Budapesttől autóval az M3-as autópályáról a 89-es lehajtónál célszerű lekanyarodni az állandó kiállítás megtekintése céljából.

 

Tervezett rendezvényeink 2021

 

A Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban elhelyezett a nagyobbik rendvédelmi kiállítás -,
karbantartása és megfelelő igény esetén máshol való bemutatása.

 

HTBKOKKSZ segítségével létrehozott 1848-as emlékhelynek további karbantartása és az ott tartott ünnepségeken való részvétel is fontos számunkra.

2021. július 5-11 között,7nap /6 éjszaka/ utazást szervezünk Dél Lengyelországba, szintén az IPA Heves Megyei Szervezettel közösen.

 

2021. augusztus 27-29 között, egyesületünk lesz házigazdája a HTBKOKKSZ országos találkozójának.

 

       2021. szeptember 3.-án  délelőtt a Egyesületünk legfontosabb eseményét a közgyűlést       tartjuk, Erdőtelek Pintér Tanyán

 

   Aznap délután szintén a Pintér Tanyán kerül megrendezésre a XIV. lecsófőző verseny.

   2021 évben is támogatjuk az IPA Heves Megyei Szervezete által 2021. szeptember11- én , Tiszanánán megrendezésre kerülő kerékpár teljesítménytúrát.

 

2021. október 02.-án szintén az IPA Heves Megyei Szervezettel és az RKSZ-el (Rendészeti Kiképzők Szövetsége)  közösen bált szervezünk./XXX./

 

 Szervezeti élet keretén belül minden negyedév keretében elnökségi ülést tartunk.

 

Elérhetőségeink:

Levélcím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25.

Dr. Francsics Ottó elnök mobil:+36 20 9390291 E-MAIL:

fran.otto@t-online.hu

franotto@t-online.hu